Договорът

Това, което вашите незаслужаващи очи имат удоволстието да прочетат, е договор с невероятна значимост за област Пазарджик, нашата мила родина и света като цяло. Това е едно помирение между два тежки характера. Съгласие за мир между две болни съзнания, които може тайно да превръщат дори вашия живот в ад без да подозирате. Сега, когато няма да им се налага да се стараят в борбата си един срещу друг, ще имат повече енергия да тормозят вас, за което предварително се извиняваме (да бееееее...).

Договорът се състои от две части. В първата част двете лица представят самостоятелно подготвени заявления. Във втората част са приложени правила, които двете лица се задължават да спазват за просъществуването на този договор. И така...

-=ДОГОВОРЪТ=-

1.Лични заявления:
1.1. Аз, долуподписаният Антон Стефанов Биров (за протокола познат още като Бирето, Биро, Бирослав, Биренио, Бирски, Бирил, Биротино, Бирата, Бирко), заявявам, че от този момент нататък (12 август 2008) няма да влизам в никакъв вид конфликт с лицето Силвия Цавак Шахбазян и двамата ще поддържаме умерено приятелски отношения в името на световния мир. Също така официално се заклевам да спра да се държа като „гадното въшлясало копеле” в случай, че тя спази своята част от договора и никога вече не се държи като „тъпата дразнеща кучка”. В случай, че тя направи тази грешка и се отнесе по гореописания начин и/или наруши някое от долуописаните правила, аз си запазвам правото да наруша написаното в този договор, след което да изпробвам остриетата на цялата си колекция от ножове (колкото и да е голяма в момента на разтрогване на договора) върху нейното тяло.

1.2.Аз, Силвия Цавак Шахбазян, 16-годишен дисциплиниран гражданин на гр.Пазарджик , който винаги се е опитвал да допринася по разнообразни начини за развитието и прогреса на родината си, официално заявявам следното :

Считано от дата 12 Август 2008г. спирам да подражавам и да се водя основно от принципите на типичната „кучка” ( естествено това касае само отношенията между долу подписалата се и долу подписалият се). Също така обещавам да спазвам долуописаните правила, в противен случай съм готова да понеса всички последствия от тяхното нарушаване. Ако „другата страна” евентуално прецени, че е прекалено смела и има дързостта да рискува живота си, то аз се ЗАКЛЕВАМ, че тази ВЪШКА Антон Стефанов Биров ще бъде бавно и мъчително усмъртена с газ.

2.Правила
2.1.Псуването между двете лица ще се извършва само лице в лице ( и само ако се наложи), а не пред трети лица.
2.2.Двете лица се задължават да не се заливат с никакви течности по какъвто и да е повод. Под течности се подразбира вода, безалкохолни и алкохолни напитки и телесни флуиди.
2.3.Двете лица се задължават да не се замерят с каквото и да било при каквито и да е обстоятелства.
2.4.Забранява се споменаването и обсъждането на една конкретна трета личност (известна само на подписаните), силно мразена от едното лице и също така силно обичана от другото. В това правило не влиза слушането (но без вземане на участие) в разговори на други хора, в които става въпрос за третото лице.
2.5.Разговорите между двете лица остават изцяло тайни. Споделянето на информация с трети лица става само ако те са предварително одобрени и от двете страни.
2.6.Забранено е писането на привидно-остроумни постове в този блог от едната личност за другата личност и нейните приятелки.
2.7.Не са позволени никакви интриги включващи другата страна. Изключение са случаите, в които двете лица заедно подготвят качествено замислена интрига против други хора (стигне ли се дотам горко ви...).
2.8.Отсега нататък всякакви "заяждания" (злобни нападки един към друг) ще бъдат абсорбирани от двете страни и превръщани в чисто удоволствие. Лицата се задължават да не приемат тези "заяждания" като признак на антипатия.
2.9.Лицата се задължават да си пишат поне по 30 минути седмично, в противен случай договорът се счита за нарушен.

Добавянето на нови точки в правилата става само след като е обсъдено между двете лица. Нарушаването на което и да е правило води до прекратяване на договора.

Подписи:
АСБ
СЦШ

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Поради зачестилия спам, сега всеки коментар ще трябва първо да бъде одобрен преди да се публикува, така че не се учудвайте, ако коментарът ви не се покаже веднага. Извинявам се за неудобството :)

Когато Джони Гаргано срещна Дявола - в себе си и срещу себе си (NXT Takeover: Chicago II)

Какво ще сториш на най-добрия си приятел, след като те е предал многократно? Когато човекът, когото си считал за свой брат, се превърне...