Ties that bind: The Corporate Story (Сезон 1) - Глава 5

Линкове към предните глави: 1, 2, 3, 4

ПЕТА ГЛАВА

Таксито спря и Галоус даде няколко банкноти на шофьора. Той само махна с ръка.
-Не, няма да ми плащате. За мен беше чест.
Пънк се надигна от задната седалка и докосна с ръце обръснатата глава на шофьора.
-Това са силни думи, Джейми. Но ти благодаря.
-Ти си вдъхновението на всички ни, ние трябва да ти благодарим. Да ви изчакам ли тук?
-Не, тръгвай. – каза Пънк. Качулката все още скриваше лицето му – Може да се забавим.
Шофьорът кимна. Изчака ги да слязат, след което потегли. Пънк проследи таксито с поглед, докато Люк оглеждаше наоколо.
-Струва ми се чисто. – каза той.
-Искаш да кажеш, че го няма?
-Искам да кажа, че няма ченгета.
-Това е добре. – промърмори си Пънк, и с ръце, прибрани в джобовете на сиучъра, тръгна предпазливо към North Avenue Bridge. Коли минаваха по моста и той се постара да застане така, че никой от шофьорите или пътниците им да не може да види лицето му. В случай, че някой се загледаше. Когато стигна до самия мост се спря и изчака Галоус, който вървеше по-бавно отзад, да го настигне. Люк се оглеждаше на всички страни. Беше облечен с късо яке, а на главата му имаше най-обикновена тънка зимна шапка. Лицето му бе открито и Пънк се притесняваше, че някой може да познае и него. А това не трябваше да става.
Когато Галоус стигна до Пънк, вторият му кимна да се спусне под моста. Люк продължи напред по затревения участък и се спря близо до брега. Гледаше надясно, към моста. Пънк забеляза, че Галоус се спря рязко и лицето му придоби изненадан вид, но все пак даде знак, че всичко е наред. Пънк продължи надолу под тревата, докато охранителят му вече се бе скрил под моста и разговаряше с някой. Пънк се усмихна, тъй като това беше знак, че Мат Харди е дошъл на срещата. Усмивката обаче слезе от лицето му когато се озова под моста. Харди беше там, но не беше сам. Слаб мъж с тъмна кожа и смешна коса, облечен с кремав костюм, стоеше от лявата му страна. До него имаше друг мъж. Много висок, както отбеляза на себе си Пънк. Беше над 2 метра, може би гонеше 2 метра и половина, имаше широки рамене и дълга, но рядка коса. Интересно бе откъде е успял да си намери дрехи с негов размер, тъй като гигантът носеше яке и панталони, които не изглеждаха кой знае колко тесни въпреки размерите му.
Галоус видя изненадата по лицето на Пънк и се върна няколко метра назад при него.
-Имаме малък проблем.
-Виждам. – промълви лидера на straight edge обществото и се приближи още малко.
-CM Punk, - каза Харди високо – искам да те запозная с приятелите ми – това е Раджин Сингх, – мъжът с кремавия костюм се поклони – а това е брат му, познат като Великия Кали.
-Моля?!? – Пънк не успя да сдържи смеха си. Не знаеше дали смехът се появи заради името на гиганта или заради недоволството от факта, че Харди е домъкнал компания.
-Двамата работеха в цирка. – прошепна Галоус на ухото му – Напуснаха малко преди ти да ме измъкнеш оттам. Някакви проблеми с визата.
Пънк му даде знак с ръка, че информацията е достатъчна, след което се обърна отново към Мат:
-Мат, приятелю, мислех, че ще сме сами.
-Съжалявам, CM. Вече не мога да поемам рискове. Разбуних духовете и може би имам нужда от защита. Точно като теб. – той погледна Люк.
-Мат, Мат… Люк е с мен, защото му имам пълно доверие, а предполагам и ти. Все пак той беше свръзката между нас, помниш ли?
-Не се тревожи. – отвърна Харди – Приятелите ми не са тук да ме пазят от вас, а по принцип. Както казах вече не е безопасно.
-Какво си направил? – попита Пънк с любопитство.
-Сутринта публикуваха интервю с мен в “Chicago Tribune”. Разказах им всичко – за смъртта на Джеф, подозренията на полицаите, че дрогата, която е купувал е част от стоката на Корпорацията. Във вестника има смели журналисти, оказа се, че някои и преди са разследвали тази организация без успех. Изгълтаха историята като топъл хляб и сега всички ще разберат, че някъде там разни костюмирани нещастници организират продажбата на наркотици и карат семейства да страдат.
CM Punk пребледня и заклати глава невярващо.
-Не, не, не… глупак! – изкрещя в лицето на Харди. Гигантът до Мат се размърда и Пънк се дръпна рязко – Нормален ли си? Отговори ми! Знаеш ли какво си направил? Привлякъл си вниманието им насам, към Чикаго. Те вече ме търсят, знаят, че съм тук, но се надявах след време да спрат да душат из града. Сега обаче ще засилят присъствието си тук, търсейки и теб! Глупак!
-Аз поне предприемам някакви действия, докато ти се криеш и проповядваш от сенките. А и откъде си толкова сигурен, че те търсят?
Пънк замълча и погледна Харди с ненавист. Опита се да се успокои и тонът му стана по-мек:
-Имам си източници. Но те едва ли ще могат да ми помогнат сега, когато ти си раздул историята за брат си и си поставил светлината на прожекторите право върху нас. Не можеш да си представиш колко рискувам с това, че съм тук сега. Но дойдох заради теб! Дойдох, за да ти помогна! Дойдох, защото Люк ме помоли да го направя. – Галоус погледна Пънк едва не издавайки лъжата. Люк знаеше, че причината е не той, а молбата на Ейми - Не искам някой невинен човек като теб да пострада, заради това, че се закача с неправилните хора, Мат. А ти постъпи толкова глупаво…
-Мястото е безопасно. Никой няма да тръгне да ни търси тук. – защити се Мат – Подбрах внимателно местата, на които вече да мога спокойно да се показвам. Сега трябва да се крия като теб и да дебна, докато някой дойде да ме потърси.
-И какво ще направиш? Ще го вържеш и ще го накараш да ти каже кои са шефовете на Корпорацията ли? Разбирам, че си наранен заради смъртта на брат си, Мат, но действаш адски, адски глупаво!
-Добре, разбрах! – извика Харди отсреща – Мислиш, че съм глупак. Но все пак ме потърси и след като вече сме тук поне ми кажи защо. А ако ли не да си вървя…
-Чакай, чакай… - Пънк махна с ръка към него, гледайки настрани. Беше забелязал обаче, че през цялото време мъжът с костюма, Сингх, обясняваше нещо на гигантския Кали. Може би Кали не знаеше английски? – Виж… искам да поговорим насаме. Става ли?
Харди кимна след секунда и даде знак на гигантския охранител и преводача му да останат на място. Пънк кимна на Галоус, след което с Мат се отдалечиха на десетина метра от останалите, все още стоейки обаче в сянката на моста. Мат мълчеше с кръстосани ръце, една от които бе вдигнал и бавно галеше тънката ивица брада под брадичката си. Пънк мина пред него, погледна назад към останалите трима, след което се премести до Мат и постави ръка върху рамото му, почти прегръщайки го.
-Съжалявам, че избухнах, човече. – каза тихо – Но разбираш, че ситуацията не е лесна за мен.
-Разбирам напълно.
-Вече е така и за теб. И искам да знаеш, че аз и моето straight edge обществото ще направим всичко, за да ти помогнем. Можеш да ми имаш пълно дов…
-Мат, обърни се! – изкрещя Сигнх отзад с гаден индийски акцент. Харди се дръпна рязко и острието поряза само гърба му, като раната беше по-скоро повърхностна. Пънк завъртя малкия нож в ръката си толкова бързо, колкото го бе извадил от ръкава, и замахна отново, този път към лицето на отдръпналия се Мат. Той обаче отскочи назад и падна по гръб, след което започна лазейки да се отдръпва.
Пънк хвърли едно око към останалите. Кали моментално бе тръгнал към него, но Люк се бе намесил и в момента висеше върху гърба на гиганта, увил гаротата си около врата му. Пистолетът му беше на земята. Така се бяха разбрали – никакви огнестрелни оръжия освен в краен случай, но пък щеше да е по-добре ако Люк не бе изпуснал пистолета си. Сингх скачаше отстрани около Кали, опитвайки се да свали гологлавия охранител на Пънк от гърба на брат си.
“Ще имам достатъчно време”, помисли си Пънк и се обърна към все още отдръпващия се назад Харди. В очите му се четеше страх.
-Мат, Мат… щеше да е толкова просто ако беше дошъл сам. Толкова просто ако стоеше мирно и слушаше сладките ми приказки. Дори нямаше да усетиш пробождането.
-Ти… ти… - изхриптя като ранено животно Харди – Защо го правиш?
-Ти си проблем, Мат. – усмивката на Пънк блесна между космите на гъстата му брада, докато подхвърляше малкия нож от ръка в ръка – За нула време се превърна в наистина сериозен проблем.
Хвърли се в атака. Харди беше по гръб, трябваше да е лесно. Трябваше, ако не се беше намесил Сингх. Индиецът изскочи от дясната страна на Пънк и го повали върху цимента. Удари го в зъбите с юмрук. Ударът не беше силен, но пък се оказа достатъчен, за да зашемети Пънк и той да изпусне ножа. Пънк започна да опипва цимента около главата си, търсейки оръжието, но Раджин даваше всичко от себе си да хване и обездвижи ръцете му. Пънк надигна рязко глава и удари индиецът в слепоочието, след което се завъртя по корем. Моментално зърна ножа, грабна го и се завъртя тъкмо когато Сингх отново се опита да прикове ръцете му към цимента. Острието се заби в слънчевия сплит на индиеца и спря устрема му. Тялото му се отпусна с цялата си тежест и се стовари върху Пънк. Последните опити на Сингх да си поеме въздух бяха съпроводени с кашляне. Струйка кръв текна от устните му и покрай ухото на Пънк, след което индиецът спря да се движи.
Пънк избута тялото му встрани и извади ножа. Огледа се. Мат го нямаше наоколо. Погледна към Галоус и го видя затиснат точно на брега. Кали бе впил ръцете си във врата му и стискаше с все сила. Пънк стана на крака и се засили към тях, но индиецът го видя с периферното си зрение и се обърна навреме, за да го пресрещне и повали с ръка. Ножът отново изхвърча от ръката на Пънк. Кали тръгна след него, а Пънк се насили да стане възможно най-бързо и скочи към пистолета на Галоус, който все още стоеше на земята. Взе го, обърна се и натисна спусъка, но пистолетът засече. Пънк изруга и го захвърли настрани в същия момент, в който Кали протегна ръце към него. Преди грамадните лапи на индиеца да се доберат до Пънк, нещо се размърда зад Кали. Галоус отскочи възможно най-високо и заби ножа на Пънк във врата на гиганта. Кръвта моментално си проби път през раната и потече по дрехите на Кали, както и върху лежащия пред него Пънк. Индиецът обаче отказваше да умре. Извади ножа от врата си, но не можа да го задържи в ръката си и го изпусна на цимента. Пънк го сграбчи мигновенно. Когато се надигна видя, че Галоус е впил пръсти в отворената рана във врата на гиганта. Кали падна на колене, но все още не се предаваше. Пънк застана изправен пред него и започна да ръга с ножа. Острието влизаше и излизаше от плътта за части от секундата. След половин минута Пънк също падна на колене от изтощение, а Галоус, все още държейки пръстите си в раната във врата на Кали, бутна безжизненото тяло на гиганта настрани. Кръв покриваше цимента под тях от раните на индиеца, а самото тяло също бе покрито от нея, тъй като тя все още бликаше от множеството прободни рани.
-Добре ли си? – попита Галоус задъхано.
-Да, добре съм. – отвърна Пънк и разтресе глава. Изтощението се опитваше да вземе контрол и над неговото тяло – Трябва да вървим. Обади се на Джейми.
Пънк се сви на топка на метър от тялото на вече мъртвия Кали. Задоволството от това, че бяха надделяли над този уникален природен екземпляр бързо бе изместено от гняв. Гняв, породен от това, че Мат Харди бе избягал.
-Джейми, – каза Люк по телефона в ръката си. За техен късмет устройството не бе пострадало при борбата – трябваш ни бързо при North Avenue Bridge. Да, там където ни остави. Ела възможно най-бързо! Добре, чакаме. – Галоус затвори и погледна към Пънк – Има клиент. Каза, че ще го изхвърли от колата и потегля насам. До две минути ще е тук.
Пънк все още гледаше тялото на Кали. Погледна и към това на брат му, няколко метра встрани.
-Колкото по-бързо, толкова по-добре. Дай ми телефона! – Люк му го подхвърли и Пънк започна да набира. Знаеше номера наизуст – Ейми! Не, спокойно, всичко е наред. Просто съм леко изтощен. Не, не, не са ме гонили. Не се тревожи. Още ли си в Чикаго? Кажи ми хотел и стая. Защото искам да те видя! Добре. Да, запомних. Не отваряй на никого, идвам веднага. – погледна се. Целият беше в кръв от двамата мъртви индийци – Всъщност ще си взема един душ и след това ще дойда при теб. Няма да се забавя повече от половин час. После ще ти обясня.
Затвори телефона без да каже нищо повече и го подхвърли обратно към Галоус. Погали нервно брадата си и заби поглед в земята. Нещата бяха станали прекалено сложни и то толкова бързо...

Следва продължение...

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Поради зачестилия спам, сега всеки коментар ще трябва първо да бъде одобрен преди да се публикува, така че не се учудвайте, ако коментарът ви не се покаже веднага. Извинявам се за неудобството :)

Комикси: "Jack Eridon: Крадецът на спомени" от Константин Витков-Титис

Някои неща в този живот изискват топки. Едно от тях е да нарисуваш и да се опиташ да издадеш комикс в България.  И ето, че пролетта н...